Ram Bhakta Rai

Getemkha
Designation
Getemkha Tshogpa
Organization
Gewog Administration, Gakiling
email
rambhaktarai7@gmail.com
Phone
77688913