Tashi Tobgay

tc
Designation
Asst. Engineer
Organization
Sarpang Dzongkhag
email
tashit@sarpang.gov.bt
Phone
17993438